Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb.

Základní popis poskytovaných služeb naleznete v dokumentu Katalog eGON služeb

Podrobný popis eGON služeb základních registrů:

Podrobný popis služby v pdf verze datum
aktualizace
 E01 - robVlozObyvatele.pdf (920,58 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E02 - robZmenObyvatele.pdf (924,89 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E03 - robCtiAifo.pdf (482,86 KB) 01.02 12. 12. 2016
 E04 - robAutentizace.pdf (825,48 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E05 - robCtiPodleUdaju.pdf1.13 MB 01.03 24. 4. 2017
 E06 - robVymazObyvatele.pdf (872,15 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E07 - robCtiZmeny.pdf (499,97 KB) 01.00  8. 5. 2015
 E08 - robCtiHromadneAIFO.pdf (849,33 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E15 - robCtiEditora.pdf (424,38 KB) 01.02 13.12. 2016
 E16_rosPridelIco.pdf1.21 MB 01.01 22. 8. 2019
 E17 - rosPridelIcp.pdf (822,01 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E18 - rosVlozOsobu.pdf585.81 KB 02.01 15. 3. 2021
 E19 - rosZmenOsobu.pdf541.42 KB 02.01 15. 3. 2021
 E20 - rosCtiIco.pdf543.96 KB 02.04 15. 3. 2021
 E21 - rosCtiAifo.pdf551.17 KB 02.03 15. 3. 2021
 E22 - rosCtiPodleUdaju.pdf542.34 KB 02.03  15. 3. 2021
 E23 - rosZapisDatovouSchranku.pdf (800,12 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E24 - rosVymazOsobu.pdf (402,13 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E25 - rosVlozProvozovnu.pdf (811,46 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E26 - rosZmenProvozovnu.pdf (718,73 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E27 - rosVymazProvozovnu.pdf (795,31 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB 01.01 27. 11. 2020
 E29 - rosCtiSeznamIco.pdf494.68 KB 02.03 15. 3. 2021
 E31 - rosCtiSeznamEditoru.pdf448.45 KB 01.01 15. 3. 2021  
 E34a - ruianVyhledejPrvekAdresniMisto.pdf (1.50 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34c - ruianVyhledejPrvekCastObce.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34d - ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34e - ruianVyhledejPrvekKraj.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34f - ruianVyhledejPrvekMomc.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34g - ruianVyhledejPrvekMop.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34h - ruianVyhledejPrvekObec.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34i - ruianVyhledejPrvekOkres.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34j - ruianVyhledejPrvekOrp.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34k - ruianVyhledejPrvekParcela.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34l - ruianVyhledejPrvekPou.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34m - ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34n - ruianVyhledejPrvekSpravniObvod.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34p - ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34q - ruianVyhledejPrvekUlice.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34r - ruianVyhledejPrvekVusc.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34s - ruianVyhledejPrvekZsj.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34t - ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek.pdf1.08 MB 04.04 10. 6. 2019
 E35a - ruianCtiPrvekAdresniMisto.pdf535.40 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35c - ruianCtiPrvekCastObce.pdf545.39 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35d - ruianCtiPrvekKatastralniUzemi.pdf566.63 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35e - ruianCtiPrvekKraj.pdf547.78 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35f - ruianCtiPrvekMomc.pdf (673,24 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35g - ruianCtiPrvekMop.pdf (664,10 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35h - ruianCtiPrvekObec.pdf (562,20 KB) 01.02 19. 12. 2016
  E35i - ruianCtiPrvekOkres.pdf (534,43 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35j - ruianCtiPrvekOrp.pdf (534,24 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35k - ruianCtiPrvekParcela.pdf (542,84 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35l - ruianCtiPrvekPou.pdf (533,50 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35m - ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti.pdf (536,39 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35n- ruianCtiPrvekSpravniObvod.pdf (540,94 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35o - ruianCtiPrvekStat.pdf (530,08 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35p - ruianCtiPrvekStavebniObjekt.pdf (547,30 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35q - ruianCtiPrvekUlice.pdf (533,55 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35r - ruianCtiPrvekVusc.pdf (534,11 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35s - ruianCtiPrvekZsj.pdf (543,39 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35t - ruianCtiPrvekVolebniOkrsek.pdf (804,78 KB) 01.01 27. 12. 2017
 E36 - ruianCtiAdresu.pdf (412,86 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E37 - ruianVyhledejAdresu.pdf (429,02 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E38 - ruianCtiSeznamZmen.pdf1.36 MB 01.03 21. 11. 2018
 E39 - ruianSouboryZmen.pdf (851,33 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E40 - ruianSouboryDat.pdf (852,54 KB) 01.00  26. 12. 2016
 E41 - isknCtiVlastniky.pdf 449.27 KB 01.00  15. 7. 2020
 E45 - orgPrihlasAifo.pdf (467,83 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E46 - orgOdhlasAifo.pdf (470,50 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E53 - isuiReklamujPrvek.pdf (1,01 MB)  01.08 3. 5. 2019
 E62 - iszrReklamujUdajeRob.pdf (849,43 KB) 01.02 21. 12. 2016
 E63 - iszrReklamujUdajeRos.pdf (943.02 KB) 01.05 5. 2. 2018
 E69 - orgSpojZIFO.pdf (417,45 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E70 - orgRozdelZIFO.pdf (817,79 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E71 - orgZkontrolujAIFO.pdf (410,16 KB) 01.00  14. 12. 2016
 E75 - orgCtiDavkuAIFO.pdf (417,08 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E76 - orgPredchudciAIFO.pdf (413,17 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E77 - orgRodokmenAIFO.pdf (422,70 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E78 - orgCtiZmenyAIFO.pdf (466,56 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E93 - rosZapisPravniStav.pdf 540.83 KB 02.01 15. 3. 2021
 E94 - isknReklamujPrvek.pdf (1,37 MB) 01.00 14. 11. 2017
 E95 - orgZalozAIFOPE.pdf (796,78 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E97 - iszrCtiSeznamCiselniku.pdf (696,38 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E99 - iszrAsyncVypisFronty.pdf (365,10 KB) 01.02 13. 12. 2016
  E100 - iszrAsyncOdpovedZFronty.pdf (395,79 KB) 01.03 13. 12. 2016
 E101 - iszrAsyncSmazatFrontu.pdf (352,58 KB) 01.02 13. 12. 2016
 E102 - robPoskytnutiJineOsobe.pdf (922,00 KB)  01.00 26. 12. 2016
 E103 - robCtiZmenyZaloz.pdf (810,03 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E105 - rppCtiZmeny.pdf (354,54 KB) 01.02 14. 12. 2016
 E106 - rppVypisSeznamAgend.pdf (365,68 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E107 - rppVypisAgendu.pdf (369,16 KB) 01.00 1. 7. 2016  
 E115 - rppVlozRozhodnuti.pdf (735,85 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E129 - rppVypisSeznamPusobnostiOVM.pdf (707,04 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E130 - rppVypisPusobnostOvm.pdf (701,41 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E135 - rppVypisSeznamSluzeb.pdf (697,36 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E136 - rppVypisSluzbu.pdf (699,54 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E140 - rppVypisSeznamSLA.pdf (689,94 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E148 - ppVypisOpravneni.pdf (740,98 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E154 - robVypisVyuzitiPoskytnuti.pdf (833,22 KB) 01.00  25. 12. 2016
 E158 - aiseoZtotozneni.pdf (765,50 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E162 - aiscCtiAifo.pdf(974,50 KB) 01.01 20. 3. 2018
 E163 - aiscCtiPodleUdaju.pdf (981,75 KB) 01.01 20. 3. 2018
 E164 - iszrProbe.pdf (791,58 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E166 - iszrAutentizaceAis.pdf (691,89 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E170 - ruianVyhledejSeznamAMVO.pdf (730,20 KB) 04.02 27. 12. 2016
 E171 - aiseoCtiAifo2.pdf (795,86 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E172 - aiseoCtiPodleUdaju2.pdf (812.45 KB) 04.02 1. 2. 2019
 E173 - aiscCtiAifo2.pdf569.23 KB 01.00 26. 11. 2019
 E174 - aiscCtiPodleUdaju2.pdf566.74 KB 01.00 20. 11. 2019
 E175 - iszrUlozMapaAifo.pdf497.76 KB 06.01 18. 7. 2019
 E176 - iszrPodejMapaAifo.pdf (761,78 KB) 04.02 28. 12. 2016
 E177 - iszrCtiReklamaci.pdf (791,96 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E183 - robOverHromadneAIFO.pdf1.20 MB 01.03 26. 11. 2019
 E184 - ruianCtiSeznamAdres.pdf (797,00 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E185 ruianCtiSeznamZmenAD.pdf1.01 MB 01.00 15. 9. 2019
 E188 - eopCtiAifo.pdf1.20 MB 02.03 26. 8. 2019
 E189 - ecdCtiAifo.pdf1.13 MB 02.02 26. 8. 2019
 E191 - eopCtiHromadneAifo.pdf1.16 MB 02.03 26. 8. 2019
 E192 - ecdCtiHromadneAifo.pdf1.12 MB 02.02 26. 8. 2019
 E194 - eopCtiPodleUdaju.pdf1.09 MB 02.03 24. 8. 2019
 E195 - ecdCtiPodleUdaju.pdf1.14 MB 02.02 26. 8. 2019
 E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB 01.05 18. 7. 2018
 E198 - agendaMediaDataCtiPodleUdaju.pdf468.25 KB 01.03  26. 9. 2017
 E199 - orgZjistiAis.pdf (661,47 KB) 01.00 14. 7. 2015
 E210 - rppVypisSeznamOvmSpuu.pdf (801,34 KB) 01.00  21.7. 2017
 E211 - rppVypisOvmSpuu.pdf (793,86 KB) 01.01 2. 9. 2018 
 E214 - rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.pdf (767,25 KB) 01.00  25. 7. 2017 
 E215 - rppVypisKategoriiOvmSpuu.pdf (765,23 KB) 01.00 26. 7. 2017 
 E218 - rppCtiZmenyOvmSpuu.pdf (764,19 KB) 01.00  23. 7. 2017
 E219 - rppCtiEditoraOvmSpuu.pdf (756,78 KB) 01.00  24. 7. 2017 
 E226 - eidentitaCtiAifo.pdf (707,01 KB) 01.00  29. 11. 2017
 E227 - iszrVypisOpravneniPolozky.pdf (699,82 KB) 01.00  10. 5. 2018 
 E228 – rppVypisOvmSpuu2.pdf (781,86 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E229 – rppVypisAgendu3.pdf (784,80 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E230 - rppCtiZmenyUkonuNaZadost.pdf (770,88 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E231 - rppVypisSeznamUkonuNaZadost.pdf (776,57 KB) 01.00  25. 7. 2018
 E232 – rppVypisUkonNaZadost.pdf (768,55 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E233 – rppVypisPusobnostOvm3.pdf (780,33 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E234 – isuiVyhledejParceluGP.pdf (761,24 KB) 01.00  29.10.2018
 E235 – aispVypisSeznamIs.pdf (713.39 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E236 – aispVypisDetailIs.pdf (712.96 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E237 – aispCtiZmenyIs.pdf (706.85 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E238 – isknCtiVlastniky2.pdf491.83 KB 01.00 15. 7. 2020
 E242d – isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.pdf1.16 MB 01.01 26.11.2019
 E242k – isknCtiPrvekKDatuParcela.pdf1.15 MB 01.01 26.11.2019
 E244 – rppVypisSeznamUdajuAgendy.pdf1.03 MB 01.00 20. 11. 2019
 E245-rppVypisPusobnostOvm4.pdf1.05 MB 01.00 1. 4. 2020
 E246-rppVypisAgendu4.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E247-rppVypisUkonNaZadost2.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E249a_ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2.pdf564.02 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249c_ruianVyhledejPrvekCastObce2.pdf561.92 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249d_ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2.pdf565.65 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249f_ruianVyhledejPrvekMomc2.pdf566.94 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249g_ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2.pdf561.29 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249h_ruianVyhledejPrvekObec2.pdf564.03 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249i_ruianVyhledejPrvekOkres2.pdf563.87 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249j_ruianVyhledejPrvekOrp2.pdf556.88 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249k_ruianVyhledejPrvekParcela2.pdf574.60 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249l_ruianVyhledejPrvekPou2.pdf558.54 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249m_ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.pdf564.02 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249n_ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2.pdf567.62 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249p_ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2.pdf560.14 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249q_ruianVyhledejPrvekUlice2.pdf565.26 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249r_ruianVyhledejPrvekVusc2.pdf557.45 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249s_ruianVyhledejPrvekZsj2.pdf560.35 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249t_ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2.pdf560.87 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250a_ruianCtiPrvekAdresniMisto2.pdf560.96 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250c_ruianCtiPrvekCastObce2.pdf562.09 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250d_ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2.pdf568.38 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250f_ruianCtiPrvekMomc2.pdf569.03 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250g_ruianCtiPrvekObvodPrahy2.pdf562.96 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250h_ruianCtiPrvekObec2.pdf565.32 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250i_ruianCtiPrvekOkres2.pdf559.44 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250j_ruianCtiPrvekOrp2.pdf561.65 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250k_ruianCtiPrvekParcela2.pdf561.54 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250l_ruianCtiPrvekPou2.pdf561.07 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250m_ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2.pdf565.36 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250n_ruianCtiPrvekSpravniObvod2.pdf561.73 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250o_ruianCtiPrvekStat2.pdf560.25 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250p_ruianCtiPrvekStavebniObjekt2.pdf563.90 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250q_ruianCtiPrvekUlice2.pdf561.95 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250r_ruianCtiPrvekVusc2.pdf560.41 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250s_ruianCtiPrvekZsj2.pdf563.85 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250t_ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2.pdf564.50 KB 01.00 9. 12. 2020
 E251_ruianCtiAdresu2.pdf444.16 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252a_isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2.pdf517.46 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252c_isuiCtiPrvekCastObceKDatu2.pdf514.56 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252f_isuiCtiPrvekMomcKDatu2.pdf523.07 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252g_isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2.pdf514.35 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252h_isuiCtiPrvekObecKDatu2.pdf518.39 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252i_isuiCtiPrvekOkresKDatu2.pdf513.43 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252j_isuiCtiPrvekOrpKDatu2.pdf514.59 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252l_isuiCtiPrvekPouKDatu2.pdf515.71 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252m_isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2.pdf519.64 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252n_isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2.pdf512.65 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252o_isuiCtiPrvekStatKDatu2.pdf514.13 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252p_isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2.pdf519.55 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252q_isuiCtiPrvekUliceKDatu2.pdf515.24 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252r_isuiCtiPrvekVuscKDatu2.pdf514.22 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252s_isuiCtiPrvekZsjKDatu2.pdf514.84 KB 01.00 9. 12. 2020
 E253 -_rosVlozOsobu2.pdf455.83 KB 01.00 5. 11. 2020
 E254 - rosZmenOsobu2.pdf434.40 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E255 - rosZapisPravniStav2.pdf402.33 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E256 - rosCtiIco2.pdf474.44 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E257 - rosCtiAifo2.pdf455.81 KB 01.00 5. 11. 2020 
 E258_rosCtiSeznamIco2.pdf418.14 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E259_rosCtiPodleUdaju2.pdf458.81 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E260_rppVypisAgendu5.pdf399.03 KB 01.00 5. 12. 2020
 E261_rppVypisPusobnostOvm5.pdf410.67 KB 01.00 5. 12. 2020
 E262_rppCtiZmenySluzebVs.pdf434.50 KB 01.00 5. 12. 2020
 E263_rppVypisSluzbuVs.pdf412.02 KB 01.00 5. 12. 2020
 E264_rppVypisSeznamSluzebVs.pdf445.97 KB 01.00 5. 12. 2020
 E265_aispVypisSeznamIsV2_1.00.pdf413.66 KB 01.00 5. 12. 2020
 E266_aispVypisDetailIs2_1.00.pdf407.42 KB 01.00 5. 12. 2020
 Obecné vlastnosti služeb RUIAN.pdf (1.07 MB)    
 Změny_RÚIAN_-_dopad_do_webových_služeb_ISZR.pdf219.86 KB