Registr práv a povinností (RPP, celý název je základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností) slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech.

Výdej dat, která vede stát v dalších základních registrech o obyvatelích, osobách či v územní identifikaci, se řídí jednotlivými zákony, které stanoví, jaká data může kdo číst/editovat a za jakým účelem.

Informace vedené v registrovaných agendách transformují „řeč zákonů“ do řeči „IT systémů“.

Každá registrovaná agenda obsahuje:

  • informaci o zakládajícím zákoně
  • které orgány veřejné moci ji vykonávají
  • jaké obsahuje činnosti a oprávnění čerpat údaje (role) ze základních registrů a dalších agend
  • jaké údaje sama vede a umožňuje číst či editovat.

To znamená, že kdykoliv někdo požádá o čtení či editaci údaje ze základních registrů systém posuzuje, zda je to v souladu se zákonem.

Údaje o oprávněních za každou agendu jsou pak obsažené v tzv. matici oprávnění, která se 1 x denně generuje z RPP a kterou se řídí výdej údajů prostřednictvím informačního systému základních registrů.

V RPP jsou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních základních registrech. Díky tomu má každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v základních registrech měnil nebo upravoval. Každá fyzická osoba, která má zřízenou datovou schránku, dostává automaticky jednou ročně výpis o využití jeho údajů. Ostatní fyzické osoby mohou o tento výpis požádat na kontaktním místě Czech POINT.

Obsahem RPP jsou:
Referenční údaje o působnostech orgánů veřejné moci, a to:

  • o agendách
  • o orgánech veřejné moci, které je vykonávají
  • o informačních systémech, které pro výkon agend používají
  • o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům základních registrů nebo k údajům v jiných agendových informačních systémech

Referenční údaje o právech a povinnostech osob, tzn. o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčních údajů v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.