Digitální a informační agentura poskytuje orgánům veřejné moci přístup k aktuálním referenčním údajům v základních registrech a údajům v dalších agendových informačních systémech veřejné správy. Jako správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci zajišťuje služby zaručeného ověřování totožnosti uživatelů, které mohou orgány veřejné moci jednoduše a bez dalších nákladů využívat pro své online služby a portály, které nabízí občanům. Poskytování veškerých služeb probíhá vždou pouze na základě konkrétního zákonného zmocnění.

Orgány veřejné moci získávají údaje prostřednictvím svých agendových informačních systémů napojených na rozhraní informačního systému základních registrů.

Zjednodušeně lze postup čerpání údajů popsat takto:

 • orgán veřejné moci se prostřednictvím svého agendového informačního systému připojí k informačnímu systému základních registrů;
 • následuje proces ověření oprávnění dotazu prostřednictvím registru práv a povinností, tzn., zda je agendový informační systém zaregistrován, zda má daný úředník na daném úřadě právo dotazovat se na předmětné údaje obsažené v příslušném základním registru;
 • jestliže je vše v pořádku, následuje zpracování vlastního dotazu prostřednictvím základních registrů a následuje žádaná odpověď.

Orgány veřejné moci, které nemají vlastní agendový informační systém mohou:

Aby bylo možné potřebné údaje využívat musí orgán veřejné moci provést ohlášení své působnosti v registrovaných agendách a zaregistrovat všechny své agendové informační systémy v AIS RPP působnostním. 

Orgány veřejné moci ze zákona č. 111/2009 Sb. odpovídají za:

 • určení úředních osob, které působí v jednotlivých rolích a za provádění změn v těchto určeních;
 • uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v AIS a k referenčním údajům vedeným v základních registrech. K dispozici jsou tyto formuláře:
  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Výpis údajů z registru osob
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru osob

Orgány veřejné moci musí uchovávat po dobu dvou let záznamy o aktivitách svých úředníků:

 • jméno, příjmení a roli úřední osoby, která přístup učinila;
 • výčet údajů, ke kterým úřední osoba získala přístup;
 • datum a čas přístupu;
 • důvod a konkrétní účel přístupu.