Správci a vývojáři

Informace k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů.

Orgány veřejné moci

Informace o službách pro orgány veřejné moci

Občan a podnikatel

Informace o službách poskytovaných veřejnosti

Národní certifikační autorita

Kvalifikované služby vytvářející důvěru pro bezpečnostní složky, zpravodajské služby a vybrané útvary resortu Ministerstva vnitra.

Dostupnost služeb SZR

Dostupnost služeb za posledních 24 hodin a statistiky počtu transakcí

RAZR - Registrační autorita základních registrů

Postup pro připojení agendových informačních systémů k základním registrům