V této sekci naleznete technické informace pro orgány veřejné moci, které chtějí připojit svůj agendový informační systém k rozhraní  informačního systému základních registrů a využívat tak eGon služby základních registrů a kompozitní služby. Vývojáři agendových systémů zde naleznou veškerou dokumentaci a informace potřebné k vývoji a modifikaci agendových informačních systémů včetně podrobného popisu eGon služeb základních registrů, nástroje referenční agent a testovacích dat pro jednotlivé základní registry. Dále jsou zde kontaktní informace na podporu Service Desk sekce Správy základních registrů.

Pro připojení k ZR a ISSS doporučujeme průvodce, který Vás provede jednotlivými kroky.