Informační systém ORG jako součást systému základních registrů zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů. Správcem a provozovatele tohoto systému je na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu osobních údajů .

Základním smyslem informačního systému ORG (který je v některých materiálech označován jako převodník identifikátorů) je zajistit v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů. Tyto identifikátory se  pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend liší, a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde budou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG. V tomto systému však nejsou uloženy žádné další údaje fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje Úřadu (ani nikomu jinému) zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám. Realizace projektu základních registrů tak výrazně přispěla k ochraně osobních údajů občanů.

V České republice, stejně jako v jiných státech, se stává velkým problémem krádež identity prostřednictvím zneužití osobních údajů. Již v roce 2003 byla poprvé oficiálně označena krádež identity jako porušování lidských práv. Z tohoto důvodu je v systému základních registrů rozdělena provázanost osobních údajů. Zavedením základních registrů došlo k odstranění roztříštěnosti, nejednotnosti a vícenásobného výskytu osobních údajů v databázích veřejné správy. 

ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních údajů uložených v základních registrech:

  • přiděluje zdrojové identifikátory fyzických osob (ZIFO),
  • generuje agendové identifikátory fyzických osoby (AIFO) pro cílové agendy,
  • zajišťuje převody agendových identifikátorů fyzických osob v systému základních registrů, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy,
  • převod mezi AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy dokáže jako jediný v celém systému základních registrů,
  • mimo ZIFO a AIFO neobsahuje ORG žádné jiné osobní údaje,
  • Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze jen s informačním systémem základních registrů (ISZR).