Počty transakcí

Dostupnost základních registrů v % za posledních 24h

Počty transakcí vůči základním registrům

Svislá osa = počet transakcí v ZR

Vodorovná osa = čas (konkrétní časový údaj včetně hodnoty se objeví při najetí myší na sloupec v grafu)

 • přijaté transakce
  • korektní transakce
  • transakce s varováním (neobsahují žádná výstupní data)
  • transakce s chybou
 • zamítnuté transakce
  • transakce zamítnuté z bezpečnostních důvodů
  • transakce s výsledkem „nedefinováno“
  • nevalidní XSD požadavky
   • transakce bez správného vyplnění hlavičky
   • transakce prováděné nesprávným certifikátem
 • odpovědi asynchronních transakcí ze strany ISZR (transakce, jejichž iniciátorem je ISZR).