Informační systém sdílené služby (ISSS) je základní rozhraní propojeného datového fondu veřejné správy.

Je určen ke sdílení údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy veřejné správy (AIS).

Pokud orgán veřejné moci na základě zákonného zmocnění vede ve své agendě evidenci údajů, má povinnost tyto údaje publikovat prostřednictvím ISSS pro ostatní agendy, které mají ze zákona možnost tyto údaje využívat. 

Správcem a provozovatelem ISSS je Digitální a informační agentura.

ISSS byl dříve označován jako eGon Service Bus (eGSB).

Veškeré požadavky související s ISSS/eGSB je nutné zadat do aplikace Service Desk Manager SZR.

Z důvodu vyšší přehlednosti a urychlení vyřízení požadavku při zadávání zadejte do položky Souhrn text ve formátu: ISSS – xxxxxxxx (např. ISSS – zaslání kontextu ke schválení).

Dokumentace k ISSS:

                       Průvodci připojením k propojenému datovému fondu 

 

Další informace na webu Hlavního architekta eGovernmentu