Občané mohou udělit souhlasy s poskytováním údajů zapsaných v registru obyvatel a jejich změn právnickým i fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k jejich odběru. Pokud tito příjemci zpracovávají údaje v XML formátu, je třeba, aby upravili své systémy, neboť došlo ke změně tohoto formátu v souvislosti s rozšířením referenčních údajů v registru obyvatel. 

Správa základních registrů zasílá referenční údaje fyzických osob z registru obyvatel, které v souladu s § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZR“) udělily souhlas s poskytováním údajů jiné fyzické nebo právnické osobě. Zasílání údajů probíhá při prvotním poskytnutí souhlasu a následně při jakékoliv změně údajů v registru obyvatel u dotyčné fyzické osoby, a to až do doby, kdy dotyčná fyzická osoba odvolá souhlas. Datová zpráva obsahuje poskytnuté údaje ve formátu PDF a rovněž ve strojově čitelném formátu XML.

Od 1. února 2022 došlo na základě novely zákona o ZR k rozšíření údajů v registru obyvatel o nové referenční údaje. Z tohoto důvodu byly změněny webové služby základních registrů včetně rozšíření datových typů souborů, jejichž příjemci jsou subjekty přihlášené k odběru dat, případně další subjekty, u nichž před 29. červnem 2018 nebylo vyžadováno přihlášení (Před tímto datem nebylo vyžadováno přihlášení subjektů k procesu přijímání a využívání poskytnutých údajů z registru obyvatel podle §58a zákona o ZR).

Příjemci údajů v XML formátu musí přenastavit své systémy dle aktuálních XSD schémat, jinak mohou nastat problémy při jeho automatizovaném zpracování. Pokud příjemci využívají pouze formát PDF, nic se pro ně nemění a nemusí činit žádné kroky.

Aktuální XSD soubory, podle kterých se nastavují XML formáty, naleznete ZDE.

Nový XSD soubor pro proces poskytnutí údajů jiné osobě je nazván „FaisNotifikace3Osoba2.xsd“.

(Tyto XSD soubory jsou určeny zejména IT útvarům, případně dodavatelům informačních systémů k provedení přenastavení či přeprogramování).