Popis chyby Dopad  Doporučení k nápravě 
Nesprávně vyplněné identifikační položky ve volání služeb,
např. agenda, OVM, subjekt, důvod/účel…
Volání služby může být zamítnuto

Při nevyplnění důvodu/účelu čelí zbytečně OVM, SZR a správci ZR zvýšenému počtu dotazů od subjektů údajů na zdůvodnění využití údajů
Důsledně dodržovat pokyny uvedené v dokumentu "Popis hlaviček volání eGON služeb"
Nevyplněné identifikační položky ve volání služeb   Volání je vždy zamítnuto, identifikace volaného subjektu jen dle certifikátu  Nutno vždy vyplnit hlavičku volání, obvykle špatně nastavený systém
Nepoužívání notifikačních služeb (E07, E28) Přetěžování systému základních registrů

Pomalé odezvy při volání služeb

Nadměrné neodůvodněné využívání údajů

Zvýšený počet dotazů subjektů údajů na nadměrný počet využití údajů
Postupovat v souladu s kap. 6.1 dokumentu "Podmínky pro připojení AIS do ISZR
Opakované dotazy na stále stejné subjekty v ROS Přetěžování systému základních registrů

Zvýšený počet dotazů subjektů údajů na nadměrný počet využití údajů
Omezit frekvenci dotazů a využívat údaje pouze při skutečném výkonu agendy a práce s daty uvedeného subjektu.

Pro udržování aktuálnosti dat využívat notifikační služvby (viz výše)
Neoznámená působnost v agendě v RPP, která je využita při volání služby Volání služby je zamítnuto Oznámit vykonávání působnosti v agendě dle pokynů v Aktualizovaná Metodika ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě
Neregistrování agendy k AIS, který je použit při volání služby Volání služby je zamítnuto Pokud má OVM oznámenou působnost v agendě v RPP, je zárověň nutné, aby ji správce AIS registroval k certifikátu, který má u AIS, jenž používá k volání služeb v této agendě.

Nové agendy lze ke stávajícímu AIS registrovat přes formulář, kterým bylo žádáno o certifikát pro přístup AIS k ISZR 
Chybné nastavení činnostní role po přeregistraci agendy Volání služby je zamítnuto  Sledovat činnostní role po přeregistraci agendy a nastavit je správně v systému 
Příliš časté automatické volání služby RÚIAN E38 (ruianCtiSeznamZmen) po půlnoci, kdy je nový seznam změn očekáván. Někdy je služba E38 volána nesmyslně s odstupem volání v jednotkách či desítkách vteřin (volání pak okamžitě ustane, když je nový seznam změn službou E38 načten).  Zcela zbytečné přetěžování systému základních registrů. Službu E38 volat po půlnoci automatem nejdříve od 01.00hod, v intervalu cca 10 minut. Dřívější či častější volání je zcela bezpředmětné/neopodstatněné/zbytečné. 
Legenda:
AIS - agendový informační systém
OVM - orgán veřejné moci
ZR - základní registry
ISZR - informační systém základních registrů