Co jsou kompozitní služby:

kompozitní služby jsou eGON služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech.

Účel kompozitních služeb:

kompozitní služby slouží k usnadnění identifikace a následnému ztotožnění subjektů vedených v různých evidencích využitím nereferenčních údajů, které nejsou obsaženy v základních registrech.

Seznam kompozitních služeb:

Číslo služby: Systém: Poznámka: Nahrazující služba:
E158 - aiseoZtotozneni AISEO Na produkčním prostředí E158
E171 - aiseoCtiAifo2 AISEO Na produkčním prostředí  
E172 - aiseoCtiPodleUdaju2 AISEO Na produkčním prostředí  
E173 - aiscCtiAifo2i AISC Na produkčním prostředí  
E174 - aiscCtiPodleUdaju2 AISC   Na produkčním prostředí  
E188 - eopCtiAifo AISEOP Na produkčním prostředí  
E189 - ecdCtiAifo AISECD Na produkčním prostředí  
E191 - eopCtiHromadneAifo AISEOP Na produkčním prostředí  
E192 - ecdCtiHromadneAifo AISECD Na produkčním prostředí  
E194 - eopCtiPodleUdaju AISEOP Na produkčním prostředí  
E195 - ecdCtiPodleUdaju AISECD Na produkčním prostředí  
E197- agendaMediaDataCtiAifo AISECD, AISEOP Na produkčním prostředí  
E198 - agendaMediaDataCtiPodleUdaju AISECD, AISEOP Na produkčním prostředí  

Katalog eGON služeb

Podrobný popis eGon služeb

Rozdíly v kompozitních službách AISEO:

Přiložený soubor obsahuje popis rozdílů funkčnosti původních a nových kompozitních služeb AISEO.

 Rozdíly v kompozitních službách (115,86 KB).

XSD soubory nových kompozitních služeb AISEO:

Přiloženy jsou XSD soubory pro služby E158, E171 a E172.

 XSD soubory (46,84 KB).

Související dokumenty:

V dokumentech níže jsou popsány konkrétní kroky nezbytné pro nastavení přístupu k údajům v AISEO, AISC, AIS EOP a AIS ECD.

pdfProces_pripojovani_do_AIS_EO_v_2.2.pdf128.06 KB

pdfProces_připojování_do_AIS_C_v 3.1.pdf132 KB

pdfProces_pripojovani_do_AIS_EOP_AISECD_a_MediaData_v2.2.pdf125.70 KB