Od 20.9.2023 do 22.9.2023 nebude možné v aplikaci RAZR podávat žádosti o vystavení certifikátů pro agendový informační systém (AIS), a to z důvodu přechodu na novou certifikační autoritu vydávající certifikáty pro AISy. Ostatní žádosti týkající se změny IP adres, agend a změn kontaktních údajů, lze v aplikaci RAZR v tomto období podat.

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace do základních registrů a komunikace prostřednictvím ISSS bude zachována.

Číst dál …

Digitální a informační agentura dne 29.6.2023 nasadila novou webovou službu vnějšího rozhraní ISZR pro reklamaci údajů v registru osob (E311 – iszrReklamujUdajeRos2).

Služba umožňuje oproti stávající službě E63 reklamovat referenční údaje o:

  • datu narození statutárního zástupce a angažované osoby
  • doručovací adrese u sídla
  • doručovací adrese u provozovny

Číst dál …

Upozorňujeme na ukončení možnosti používání vybraných služeb RPP k 30.11.2023. Od tohoto data budou moci uživatelé používat pouze nové verze těchto služeb.

Podrobné popisy služeb naleznete zde.

pdfPrehled_ukonceni_sluzeb_RPP.pdf99.19 KB08/06/2023, 07:06

Číst dál …

Od 1. dubna 2023 přebírá Digitální a informační agentura působnosti Správy základních registrů v oblasti základních registrů a elektronické identifikace na základě zákona č. 471/2022 Sb. Správcem informačního systému základních registrů (ISZR), informačního systému sdílené služby (ISSS) a národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) se stane Digitální a informační agentura. 

Číst dál …

V sekci Důležité dokumenty byla publikována nová verze katalogu eGon služeb základních registrů. V aktuálním katalogu došlo k úpravě definice Stav služby u služeb ukončených k 31. 12. 2022 

Číst dál …

Dne 3.1.2023 proběhne nasazení nového podpisového certifikátu NIA na produkční prostředí. Dle implementace řešení jednotlivých kvalifikovaných poskytovatelů je třeba na to příslušným způsobem reagovat. Pokud si kvalifikovaný poskytovatel nehlídá změny v metadatech automaticky, je třeba, aby si ručně načetl novou konfiguraci po nasazení nového certifikátu. Veřejná část nově nasazeného podpisového certifikátu NIA bude publikován v rámci metadat NIA zde. Nový certifikát bude nasazen a k dispozici v metadatech 3.1.2023 ve 20:00 hod.

Číst dál …