Končící služba k 31.10.2023  Název končící služby  Nahrazující služba  Název nahrazující služby
 E01  robVlozObyvatele  E274  robVlozObyvatele2
 E02  robZmenObyvatele  E275  robZmenObyvatele2
 E183  robOverHromadneAIFO    E279  robOverHromadneAifo2

Podrobné popisy všech služeb naleznete zde.