Digitální a informační agentura dne 29.6.2023 nasadila novou webovou službu vnějšího rozhraní ISZR pro reklamaci údajů v registru osob (E311 – iszrReklamujUdajeRos2).

Služba umožňuje oproti stávající službě E63 reklamovat referenční údaje o:

  • datu narození statutárního zástupce a angažované osoby
  • doručovací adrese u sídla
  • doručovací adrese u provozovny

Jedná se o údaje, které byly zákonem č. 261/2021 Sb. doplněny mezi referenční údaje registru osob od 1.2.2022.

Popis služby naleznete v sekci Katalog služeb. Aktualizovaný XSD popis datových typů je dostupný v sekci pro vývojáře.

Stávající služba E63 bude souběžně s novou službou funkční do 31.12.2024. Z těchto důvodů doporučujeme všem uživatelům reklamačních služeb včas zahájit přechod na novou službu E311.