V návaznosti na publikované informace k rozšíření registru osob o doručovací adresu osoby a provozovny uvádíme, že v říjnu 2022 byla  do produkčního prostředí nasazena avizovaná funkcionalita vydávající mimo jména, příjmení a adresy pobytu také datum narození statutárních osob, fyzických osob zastupujících právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, likvidátorů, opatrovníků právnických osob, insolvenčních a nucených správců.

Údaj je vydáván prostřednictvím výpisů údajů z registru osob a těchto webových služeb:

  • E256 rosCtiIco2
  • E257 rosCtiAifo2
  • E259 rosCtiPodleUdaju2
  • E258 rosCtiSeznamIco2

Upozorňujeme, že s ohledem na platné znění zákona o základních registrech není datum narození vydáváno u podnikající fyzické osoby.

Popisy výše uvedených webových služeb naleznete zde.