V souladu s §26 odst. 2 písm. i) – n) zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech byl dne 25.6. 2022 do ROS doplněn nový referenční údaj Doručovací adresa pro osobu a provozovnu.

Doručovací adresa je komplexní atribut, který sestává ze tří položek:

 • OdkazRuian: doručovací adresa je určena odkazem na adresní místo v RUIAN. Je využitelné zejména v případech, kdy se doručovací adresa liší od adresy sídla.
 • AdresaTextem: využitelné např. pokud osoba využívá P.O.BOX. anebo při doplnění adresy jako „do rukou p. XXX“, apod.
 • Psc: využitelné v případech, kdy osoba má přiděleno vlastní PSČ, tzv. PSČ organizace.

Všechny tři položky jsou nepovinné a je možná jejich libovolná kombinace.

Zápis, změnu a výmaz doručovací adresy osoby mohou provádět primární editoři za pomocí upravených editačních služeb osoby vedené v ROS:

 • E253 rosVlozOsobu2
 • E254 rosZmenOsobu2.

Zápis, změnu a výmaz doručovací adresy provozovny může provádět sekundární editor (tj. rejstřík živnostenského podnikání) za pomocí upravených editačních služeb provozovny vedené k osobě v ROS:

 • E25 rosVlozProvozovnu
 • E26 rosZmenProvozovnu.

Publikaci nových údajů poskytují služby (XSD služeb byla doplněna o nepovinné datové struktury pro doručovací adresu, kompatibilní změna služeb):

 • E256 rosCtiIco2
 • E257 rosCtiAifo2
 • E259 rosCtiPodleUdaju2
 • E258 rosCtiSeznamIco2

v případě, že v SeznamUdaju v části služby AutorizaceInfo je uveden prvek DorucovaciAdresaOsoby, DorucovaciAdresaProvozovny.

Nasazení data narození statutárních osob, fyzických osob zastupujících právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, likvidátorů, opatrovníků právnických osob, insolvenčních a nucených správců na produkční prostředí ZR se předpokládá v průběhu srpna.  

Popisy výše uvedených webových služeb naleznete v katalogu služeb.