Dne 2. 12. 2017 byla do produkčního prostředí u služeb registru osob (E20 rosCtiIco, E21 rosCtiAifo, E22 rosCtiPodleUdaju, E29 rosCtiSeznamIco) implementována možnost zažádat o informaci, zda je adresa pobytu, vedená referenční vazbou do registru obyvatel, označena jako adresa úřadu.

Popisy uvedených služeb včetně způsobu, jak požádat o položku „adresaUradu“.

Uvedené služby poskytují primárně referenční údaje z registru osob, přičemž údaje z registru obyvatel vydávají pouze v rozsahu, který umožňuje § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. pouze údaje, které jsou vedeny referenční vazbou do registru obyvatel (max. rozsah: jméno, příjmení, adresa místa pobytu a příznak úřední adresy), za předpokladu, že tyto je orgán veřejné moci oprávněn využívat. Pokud jsou u těchto služeb požadované údaje z ROB nad rámec jména, příjmení a adresy pobytu (a případně příznaku úřední adresy), jsou na výstupu z ROB uvedeny požadované údaje maximálně v rozsahu jméno, příjmení a adresa pobytu (a volitelně atribut adresa úřadu) a výsledkem služby je také VAROVANI s upozorněním na omezení rozsahu vydávaných údajů z ROB.

V případě nestandardního chování či potíží se službami od uvedeného data se správci AIS mohou obracet na Service Desk SZR prostřednictvím aplikace Service Desk Manager