Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - červen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2018 - červen 2019 a počet transakcí za měsíc červen 2019 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS červen

 

červen Měsíční statistika AIS 1červen Měsíční statistika AIS 2

červen počet transakcí po dnech

červen počet transakcí po měsících