Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2024 - březen 2024. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2023 - březen 2024 a počet transakcí za měsíc březen 2024 (po jednotlivých dnech). 

Souhrnna pro vsechny AIS brezen 24

Brezen24 mesicni statistika AIS 1

Brezen24 mesicni statistika AIS 2

Brezen24 pocet transakci po mesicich

Brezen24 pocet transakci po dnech