Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2023 - leden  2024. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2023 - leden 2024 a počet transakcí za měsíc leden 2024 (po jednotlivých dnech). 

Souhrnna pro vsechny AIS leden 24

Leden24 mesicni statistika AIS 1

Leden24 mesicni statistika AIS 2

Leden24 pocet transakci po mesicich

Leden24 pocet transakci po dnech