Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - prosinec 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2022 - prosinec 2023 a počet transakcí za měsíc prosinec 2023 (po jednotlivých dnech). 

 Souhrnna pro vsechny AIS prosinec23

prosinec23 mesicni statistika AIS 1

prosinec23 mesicni statistika AIS 2

prosinec23 pocet transakci po mesicich

prosinec23 pocet transakci po dnech