Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - říjen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen 2022 - říjen 2023 a počet transakcí za měsíc říjen 2023 (po jednotlivých dnech). 

Souhrnna pro vsechny AIS rijen23

rijen23 mesicni statistika AIS 1

rijen23 mesicni statistika AIS 2

rijen23 pocet transakci po mesicich

rijen23 pocet transakci po dnech