Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - září 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2022 - září 2023 a počet transakcí za měsíc září 2023 (po jednotlivých dnech). 

Souhrnna pro vsechny AIS zari 23

Zari 23 mesicni statistika AIS 1

Zari 23 mesicni statistika AIS 2

Zari 23 pocet transakci po mesicich

Zari 23 pocet transakci po dnech