Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - červenec2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červenec 2022 - červenec 2023 a počet transakcí za měsíc červenec 2023 (po jednotlivých dnech).  

 

 souhrnna pro vsechny AIS cervenec 23

cervenec 23 mesicni statistika AIS 1

cervenec 23 mesicni statistika AIS 2

cervenec 23 pocet transakci po mesicich

cervenec 23 pocet transakci po dnech