Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - červen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2022 - červen 2023 a počet transakcí za měsíc červen 2023 (po jednotlivých dnech).  

souhrnna pro vsechny AIS cerven23

cerven23 mesicni statistika AIS 1

cerven23 mesicni statistika AIS 2

cerven23 pocet transakci po mesicich

cerven23 pocet transakci po dnech