Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - květen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2022 - květen 2023 a počet transakcí za měsíc květen 2023 (po jednotlivých dnech).  

 

souhrnna pro vsechny AIS kveten23

kveten23 mesicni statistika AIS 1

kveten23 mesicni statistika AIS 2

kveten23 pocet transakci po mesicich

kveten23 pocet transakci po dnech