Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2022 - březen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2022 - březen 2023 a počet transakcí za měsíc březen 2023 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnna pro vsechny AIS brezen23

Brezen23 mesicni statistika AIS 1

Brezen23 mesicni statistika AIS 2

Brezen23 pocet transakci po mesicich

Brezen23 pocet transakci po dnech