Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2022 - únor 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období únor 2022 - únor 2023 a počet transakcí za měsíc únor 2023 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS únor23

Unor23 měsíční statistika AIS 1

Unor23 měsíční statistika AIS 2

unor23 počet transakcí po měsících

unor23 počet transakcí po dnech