Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2022 - leden 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2022 - leden 2023 a počet transakcí za měsíc leden 2023 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS leden23

Leden23 měsíční statistika AIS 1

Leden23 měsíční statistika AIS 2

leden23 počet transakcí po měsících

leden23 počet transakcí po dnech