Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden -  prosinec 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2021 - prosinec 2022 a počet transakcí za měsíc prosinec 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS prosinec22

Prosinec měsíční statistika AIS 1

Prosinec měsíční statistika AIS 2

Prosinec počet transakcí po měsících

Prosinec počet transakcí po dnech