Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden -  listopad 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2021 - listopad 2022 a počet transakcí za měsíc listopad 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS listopad22

listopad22 měsíční statistika AIS 1

listopad22 měsíční statistika AIS 2

listopad22 počet transakcí po měsících

listopad22 počet transakcí po dnech