Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2021 - září 2022 a počet transakcí za měsíc září 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS září22

září22 měsíční statistika AIS 1

září22 měsíční statistika AIS 2

září22 počet transakcí po měsících

září22 počet transakcí po dnech