Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen 2021 - srpen 2022 a počet transakcí za měsíc srpen 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS srpen22

srpen22 měsíční statistika AIS 1

srpen22 měsíční statistika AIS 2

srpen22 počet transakcí po měsících

srpen22 počet transakcí po dnech