Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2021 - červen 2022 a počet transakcí za měsíc červen 2022 (po jednotlivých dnech).  

 Souhrnná pro všechny AIS červen22

červen22 měsíční statistika AIS 1

červen22 měsíční statistika AIS 2

červen22 počet transakcí po měsících

červen22 počet transakcí po dnech