Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2021 - květen 2022 a počet transakcí za měsíc květen 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS květen22

květen22 měsíční statistika AIS 1

květen22 měsíční statistika AIS 2

květen22 počet transakcí po měsících

květen22 počet transakcí po dnech