Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben 2021 - duben 2022 a počet transakcí za měsíc duben 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS březen22

duben22 měsíční statistika AIS 1

duben22 měsíční statistika AIS 2

duben22 počet transakcí po měsících

duben22 počet transakcí po dnech