Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2021 - únor 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období únor 2021 - únor 2022 a počet transakcí za měsíc únor 2022 (po jednotlivých dnech).  

Souhrnná pro všechny AIS únor22

unor22 měsíční statistika AIS 1

unor22 měsíční statistika AIS 2

Unor22 počet transakcí po měsících

Unor22 počet transakcí po dnech