Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2021 - leden 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2021 - leden 2022 a počet transakcí za měsíc leden 2022 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS leden22

 

Leden22 měsíční statistika AIS 1

Leden22 měsíční statistika AIS 2

Leden22 počet transakcí po měsících

Leden22 počet transakcí po dnech