Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2020 - listopad 2021 a počet transakcí za měsíc listopad 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS listopad

Listopad měsíční statistika AIS 1

Listopad měsíční statistika AIS 2

Listopad počet transakcí po měsících

Listopad počet transakcí po dnech