Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen 2020 - srpen 2021 a počet transakcí za měsíc srpen 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS srpen

srpen měsíční statistika AIS 1

srpen měsíční statistika AIS 2

srpen počet transakcí po měsících

srpen počet transakcí po dnech