Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červenec 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červenec 2020 - červenec 2021 a počet transakcí za měsíc červenec 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS červenec

červenec měsíční statistika AIS 1

červenec měsíční statistika AIS 2

červenec počet transakcí po měsících

červenec počet transakcí po dnech