Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2020 - červen 2021 a počet transakcí za měsíc červen 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS červen

červen měsíční statistika AIS 1

červen měsíční statistika AIS 2

červen počet transakcí po měsících

červen počet transakcí po dnech