Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2020 - květen 2021 a počet transakcí za měsíc květen 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS květen

Květen měsíční statistika AIS 1

Květen měsíční statistika AIS 2

Květen počet transakcí po měsících

Květen počet transakcí po dnech