Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben 2020 - duben 2021 a počet transakcí za měsíc duben 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS duben

Duben měsíční statistika AIS 1

Duben měsíční statistika AIS 2
Duben počet transakcí po měsících
Duben počet transakcí po dnech