Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - březen 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2020 - březen 2021 a počet transakcí za měsíc březen 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS březen

Březen měsíční statistika AIS 1

Březen měsíční statistika AIS 2

Březen počet transakcí po měsících

Březen počet transakcí po dnech