Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2020 - únor 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období únor 2020 - únor 2021 a počet transakcí za měsíc únor 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS únor

Únor měsíční statistika AIS 1

Únor měsíční statistika AIS 2

Únor počet transakcí po měsících

Únor počet transakcí po dnech