Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období červenec 2020 - leden 2021. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden 2020 - leden 2021 a počet transakcí za měsíc  leden 2021 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS leden

Leden Měsíční statistika AIS 1

Leden Měsíční statistika AIS 2

Leden počet transakcí po měsících

Leden počet transakcí po dnech