Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - prosinec 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2019 - prosinec 2020 a počet transakcí za měsíc prosinec 2020 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS prosinec

Prosinec měsíční statistika AIS 1

Prosinec měsíční statistika AIS 2

Prosinec počet transakcí po měsících

Prosinec počet transakcí po dnech