Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - říjen 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen 2019 - říjen 2020 a počet transakcí za měsíc říjen 2020 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS říjen

říjen měsíční statistika AIS 1

říjen měsíční statistika AIS 2

říjen počet transakcí po měsících

říjen počet transakcí po dnech