Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - září 2020. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2019 - září 2020 a počet transakcí za měsíc září 2020 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS září

září Měsíční statistika AIS 1

září Měsíční statistika AIS 2

září počet transakcí po měsících

září počet transakcí po dnech